Jsme držiteli osvědčení k motnážím, servisu a zasklívání systémem OPTIMI. Zárověň je naše firma oprávněna používat ochrannou známku OPTIMI.

 Licenční výrobce Optimi® zasklení lodžií

  • V současnosti dodáváme na trhu inovovaný systém OPTIMI® KVADRO® – zasklení balkonů a lodžií se zvýšenou únosností závěsů skel a prodlouženou zárukou ze 3 na 5 let.
  • Systém pro zasklení lodžií je certifikován, za dobu od r. 1994 byly vydány celkem 4 certifikáty.

Počátky zasklení balkonů a lodžií

Počátky uvedení systému OPTIMI – zasklení lodžií je na trhu od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

Systém Optimi® pro zasklení balkonů a lodžií oceněn Velkou cenou GRAND PRIX 94´na výstavě FOR HABITAT.

Uvedení systému OPTIMI na trh u nás se setkalo s velkým zájmem a oblibou u obyvatel především panelových bytů a jiných bytů, které mají lodžii nebo balkon. A tento název systému OPTIMI se velice rychle vžil a začal používat pro sytém na zasklení balkonů a lodžií nejen u laické veřejnosti, ale i odborných pracovníků na stavebních úřadech. A již v prvním roce uvedení na trh byla systému OPTIMI na zasklení lodžie a zasklení balkonů udělena první cena – GRAND PRIX na výstavě For Habitat 1994 v Praze.

Popis funkce systému Optimi

Funkce systému: Lodžie je osazena u stropu horním, rozdvojeným kolejničkovým vedením (schematicky na obrázku). Spodní vedení je uchyceno na zábradlí. mezi těmito vedeními se na kolečkách posouvají skla tl.6 mm. Skla jsou tvrzená, osazena v profilech nahoře a dole. Boční hrany skel profily nemají, proto systém neruší vzhled domu, jako například skla v rámu. Při manipulaci se postupuje tak, že se otevře první sklo u boční stěny lodžie a další skla se posouvají a v rozdvojeném horním vedení se skla otáčí a přiklápí na první sklo, nebo na skla již ke straně odsunutá. Takto je možno lodžii otevřít částečně, nebo úplně podle potřeby. Při zavření lodžie se postupuje opačně, tzn. skla se zpětně otáčí a posouvají na druhou stranu, až je lodžie úplně zavřená.

Technickí stránka systému OPTIMI